Agenda

De Algemene Ledenvergadering is gehouden op dinsdag 13 november 2018. Zie onder het kopje NIEUWS.

De notulen van de Algemene Ledenvergadering van 2017 kunnen opgevraagd worden bij de secretaris: mcwouters@gmail.com

Joop van Schie, voorzitter IJsclub Den Helder